Met onze intrinsieke motivatie en inhoudelijke kennis van de markt maakt dat wij u kunnen helpen om binnen reële termijn en op een professionele wijze de structuur en daarmee het resultaat binnen uw organisatie kunnen verbeteren. In de meest complexe organisaties lukt ons de "drive" terug te brengen die u wenst. Wij zijn vasthoudend en resultaat gericht.

Wij kijken ernaar uit de samenwerking met u aan te gaan en u verder te helpen met het behalen van uw doelstellingen.

GEBOREN NETWERKER
Commercieel


 • Inventarisatie van bestaande contracten en projecten op risico’s en winstgevendheid.
 • Advies en begeleiding van contractgesprekken.
 • Begeleiden van aanvragen middels GROTICK (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie, Kwaliteit).
 • Bedenken en uitschrijven MVI plannen
 • Introductie nieuwe markten zoals duurzame energie
 • Opzetten van nieuwe business
 • Het "out of the box" leren denken


HANDS ON MENTALITEIT


Organisatorisch


 • Adviseren in strategisch en tactische besluiten
 • Opstellen van een visie voor de komende jaren
 • Opstellen operationeel plan:
 • Financieelplan
 • Opleidingsplan
 • Materieelplan
 • Organisatieplan/capaciteitsplan
 • Inrichten aangepaste procedures t.b.v. KAM handboek
 • Selectie en advies specialistische medewerkers
 • Trainen en coachen werknemers algemeen en specifiek
 • Begeleiden van bedrijven tijdens transitiefasen


UW ORGANISATIE WEER OP DE RAILS
Financieel


 • Invoeren werkbegrotingen
 • Inrichten weekrapportage
 • Het introduceren van wekelijkse financiële overleggen middels vaste format
 • Verbeteren cashflowpositie en onderhandenwerkpositie
 • Advies in lopende contracten betreffende het te realiseren rendement
 • Het ontwikkelen van business cases
 • Het organiseren van subsidieaanvragen
 • Het opzetten van calcualties