Module werkorder

De module werkorder is voor medewerkers die rechtstreeks contact hebben met de aanvrager en een intake uitvoeren voor een werkopdracht. De werkvoorbereider kan vervolgens de opdracht voorbereiden voor de montageploegen in de buitendienst.

Binnen deze module wordt, per aanvraag, op basis van diverse criteria vastgesteld welke materialen benodigd zijn en welke veiligheidswerkinstructies bij deze werkorder van toepassing zijn. Op basis van deze werkorder, die op de overdrachtsmomenten wordt gevalideerd, kunnen vanuit de module planning de medewerkers met de daarbij behorende kwalificaties worden gekoppeld.

Vanuit de module uitvoering volgt dan nog een laatste check op de kwaliteit van de werkorder en op basis van de gegevens die daaruit worden gegenereerd zullen de basis processen worden aangepast zodat deze fouten in de toekomst niet meer plaats kunnen vinden.

Module planning

De module planning is voor medewerkers die de bevoegdheid hebben om, op basis van de activiteit, medewerkers op een voorspelbaar moment op de werklocatie in te plannen.

Dit zijn bijvoorbeeld de technisch adviseurs, de schouwer, de WV-ers en uiteraard de monteurs en/of ploegen. We noemen deze de buitendienstmedewerkers.

Binnen deze module heeft de aanvrager de mogelijkheid om drie keuzes aan te geven wanneer de werkzaamheden het beste kunnen plaatsvinden. Daarnaast kunnen de planners vanuit het systeem met een druk op de knop de buitendienstmedewerkers met de juiste kwalificaties voor de werkorder koppelen.

Zodra de werkorders definitief zijn gepland gaan de buitendienstmedewerkers aan het werk. Als zij de eerste werkorder afgerond hebben en vertrekken naar de volgende opdracht wordt de klant geïnformeerd over het moment dat de buitendienstmedewerker(s) op de werklocatie zal arriveren.

Het systeem houdt hierbij rekening met de actuele weers- en verkeers- informatie.

Module uitvoering

De module uitvoering is voor alle buitendienstmedewerkers. Zij voeren op basis van de werkorder en de planning de werkzaamheden uit bij de aanvrager.

In de module uitvoering ziet de betreffende buitendienstmedewerker welke afspraken er zijn gemaakt en wat de opdracht voor hem/haar inhoudt. Nadat de werkzaamheden zijn verricht krijgt de klant direct een bevestiging van de afspraken of gebeurtenis.

Daar waar er afspraken zijn gemaakt met de klant die later, voor de fysieke uitvoering van de werkorder van belang zijn, zullen deze ter plekke in het werkorder systeem worden ingebracht.

Na de fysieke uitvoering van de werkorder krijgt de klant een klanttevredenheidsonderzoek aangeboden dat de tevredenheid binnen de keten registreert.

Module dashboard

De module dashboard geeft leesfuncties en rapportage voor hoger management dat niet in de directe uitvoeringslijn actief is. De data die wordt geleverd is op basis de actuele standen binnen de modules van PLAN NET

In de module dashboard zijn alle vooraf gedefinieerde KPI’s meetbaar te maken en onderlinge prestaties te benchmarken. Voor de gebruiker bestaat de mogelijkheid om, tot op orderniveau, door te klikken naar de informatie die men over deze order wenst.

Speciale aandacht binnen deze module is er voor de rapportage van de klanttevredenheid maar ook de ketenpartners tevredenheid.