OVER ONS

In 2017 is de basis gelegd van ons bedrijf, met een ruime ervaring in de wereld van kabels en leidingen zijn wij gestart om het verschil te maken.

Met onze intrinsieke motivatie en inhoudelijke kennis van de inframarkt maakt dat wij u kunnen helpen om binnen reële termijn en op een professionele wijze de structuur en daarmee het resultaat binnen uw organisatie of project kunnen verbeteren. In de meest complexe organisaties lukt ons de "drive" terug te brengen die u wenst. Wij zijn vasthoudend en resultaat gericht.

De Meterkast B.V. heeft samen met monteurs, werkvoorbereiders en werkverantwoordelijken (bottom-up-) een gebruiksvriendelijk platform ontwikkeld, waardoor de planning en uitvoering van opdrachten, storingen, onderhoudswerkzaamheden is gedigitaliseerd. Naast een weekplanning is ook alle benodigde documentatie rondom nieuwe projecten, beheer en onderhoudswerkzaamheden eenvoudig in een app voor de monteur te vinden.Webportaal

Voor de werkvoorbereiders en uitvoerder (werkverantwoordelijke) bestaat een webportaal waar werkmappen kunnen worden aangemaakt en beheerd. Een werkmap omvat alle informatie die nodig is om werkzaamheden veilig, goed en verantwoord uit te kunnen voeren. Om voor een sluitende verantwoording te zorgen van de werkzaamheden, wordt op taakniveau tot in detail bijgehouden hoe de uitvoer is verlopen. De app PLAN NET zorgt er ook voor dat de audit op specifieke processen overzichtelijker is.

App

De Meterkast B.V. biedt voor technici van de infra-branche een gebruiksvriendelijke app PLAN NET , waarmee er 24/7 kan worden beschikt over de werkmappen en de planning.

PLAN NET is zo ontwikkeld dat deze ook offline gebruikt kan worden. Taken en instructies kunnen op de werklocatie worden ingezien, werkzaamheden worden uitgevoerd en formulieren worden ingevuld. Wanneer er weer verbinding is met het internet wordt de informatie automatisch gesynchroniseerd naar de server.

Plannen op vakbekwaamheid

De werkwijze vanuit de BEI, VIAG en VEWA is zo specifiek dat dit niet met een bestaande oplossing ontwikkeld kon worden. De uiteindelijke oplossing is vanaf de basis ontworpen door medewerkers uit het proces. Na een uitgebreide analyse- en designfase hebben we duidelijk voor ogen waar de oplossing aan moet voldoen om perfect aan te sluiten bij de norm vanuit de BEI, VIAG en VEWA. Zowel interneals externe medewerkers kunnen zorgvuldig worden toegewezen aan een opdracht.

Veiligheid

Veiligheid is in de infra-branche van groot belang, ook hieris rekening mee gehouden in de App door middel van het aanwijs-structuur erin te borgen van b.v. de (BEI,VIAG en VEWA) Met de digitalisering van de werkmappen kan beter worden toegezien op de veiligheid van gegevens en de technici. Alleen de werkverantwoordelijke is in staat om wijzigingen in de werkmappen aan te brengen en ook de werkmap uit te geven. Daarnaast voorziet het proces dat alle betrokkenen, vanuit een persoonlijk gebruikersaccount, digitaal akkoord geven bij de start van de uitvoering van de werkzaamheden. Het systeem is hierdoor sluitend en frauderen wordt onmogelijk gemaakt. Daarnaast is hetsysteem AVG proof.

Consultancy

Naast de ontwikkeling van software bieden wij onze diensten aan als consultant. Dit doen we veelal voor gemeenten, netwerkbedrijven, aannemers, coöperaties en zorgcentra's. Denk daarbij aan advies, coördinatie, ontwikkeling, coaching en het oplossen van "lastige vraagstukken". Onderstaand ziet u een aantal klanten die u voorgingen:

Met partners:

De Meterkast B.V. is opgericht in 2017 en werkt samen met onafhankelijke ketenpartners.

Informatie

Wilt u meer informatie over onze organisatie neem dan contact met ons op en we staan u graag te woord.